Met nog anderhalf jaar te gaan voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor een korte terugblik van alle fractieleden! Vandaag is het de beurt aan Paul Baart, fractievertegenwoordiger voor GroenLinks Apeldoorn. Niet aan de keukentafel Meestal doe ik dat juist wel: mijn...

Lees Meer

Met nog anderhalf jaar te gaan voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor een korte terugblik! Als fractievoorzitter van GroenLinks Apeldoorn heb ik, naast het “gewone” raadswerk nog een aantal taken. Aangezien we in het college zitten -we hebben een GL wethouder,...

Lees Meer

Met nog anderhalf jaar te gaan voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor een korte terugblik! Als raadslid voor GroenLinks houd ik me bezig met financiën, werk en inkomen (Participatiewet), duurzaamheid, vastgoed & grondzaken en onderwijs. Verder ben ik lid van de Rekenkamer...

Lees Meer

Verkeersafwikkeling Zuidbroek-Zevenhuizen

De verkeersafwikkeling van de wijk Zuidbroek is een dossier dat al vijftien jaar de gemoederen bezig houdt. De kern van het probleem zit hem in een combinatie van het toegenomen autogebruik, het sluipverkeer door de wijk richting de A50 en de ruimtelijke opzet van de wijk Zuidbroek. Hierdoor...

Lees Meer

Met nog anderhalf jaar te gaan voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor een korte terugblik! Als gemeenteraadslid heb ik mij de afgelopen jaren mij vooral bezig gehouden met verkeer, veiligheid en toezicht, dierenwelzijn, ondernemerschap en sport. De voorbereiding van de...

Lees Meer

Met nog anderhalf jaar te gaan voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen is het tijd voor een korte terugblik! Als fractiemedewerker/fractievertegenwoordiger van GroenLinks houd ik me vooral bezig met de zichtbaarheid van GroenLinks Apeldoorn. Onze website, facebookpagina en twitteraccount voorzie...

Lees Meer

Windmolens in Apeldoorn?

Windmolens in Apeldoorn?  Duurzame energie coöperatie de A onderzoekt de mogelijkheid om langs de A1 (Beekbergsebroek) een drietal windmolens te plaatsen. Dus ligt deze vraag voor bij de fractie GroenLinks Apeldoorn. (en onze collega’s) Het is een lastig vraagstuk. Er zijn veel...

Lees Meer

Vrijdag 23 september 2016 werd de Meerjaren Programma Begroting 2017-2020 (MPB) door het college gepresenteerd met een persgesprek. In de MPB wordt het gemeentelijk beleid op hoofdlijnen toegelicht, het huishoudboekje van de gemeente dus. Het is een heel boekwerk, maar we geven graag een eerste...

Lees Meer

Kennismakingsborrel 12 oktober vanaf 17:00 uur. Het concept verkiezingsprogramma van GroenLinks is bekend. Jesse Klaver gaf er een inspirerende speech over tijdens de eerste Meetup. Het was een pleidooi voor verandering, voor het vormen van een gezamenlijke beweging die groter is dan welke...

Lees Meer

Actualiteitsvragen over 113

Op donderdag 15 september 2016 heeft Bas Koers namens GroenLinks actualiteitsvragen gesteld aan het college van Burgemeester en Wethouders. De aanleiding voor het stellen van de vragen was een bezorgde mail van GroenLinks lid met betrekking tot het onderwerp suïcide. Zij attendeerde GroenLinks op...

Lees Meer

27 september thema-avond All Inclusive: Solidariteit tussen generaties

Hoe kunnen jong en oud verbonden blijven en een waardevolle plek hebben in een samenleving waarin de solidariteit en ook de raakvlakken tussen jong en oud onder druk lijken te staan?. Na een succesvolle eerste thema-avond presenteert de werkgroep All Inclusive Apeldoorn de tweede over solidariteit...

Lees Meer

Meetup met Jesse Klaver: tijd voor verandering

Gisteren was het zover, de eerste Meetup van GroenLinks! Met z’n zevenen gingen we naar Amsterdam: het campagneteam van GroenLinks Apeldoorn, raadslid Marcel en een geïnteresseerde collega van één van ons. In de trein wisselden we onze verwachtingen voor de avond uit en deelden we...

Lees Meer

Groen licht voor tuinen Zuidbroek?

Donderdag 8 september 2016 staat het raadsvoorstel “Tuinen van Zuidbroek” op de agenda. In het raadsvoorstel wordt gevraagd of de gemeenteraad akkoord wil gaan met de verkoop van het vastgoed (Terwoldseweg 67) voor 1 euro. Ik hoor je al denken…1 euro? Wie wil dat nu niet? En: kan dat...

Lees Meer

Op naar een mooi politiek jaar!

De zomerperiode is weer voorbij, de raadsleden gaan weer van start. Het wordt een jaar voor GroenLinks Apeldoorn waarin de landelijke verkiezingen ook voor onze afdeling een grote rol zullen spelen. 15 maart 2017 gaan we weer naar de stembus. Uiteraard word ik warm van de huidige prognoses. Maar...

Lees Meer