Paul Baart

Een samenleving die er is voor alle mensen, sociaal en goed georganiseerd is en ruimte laat voor persoonlijke invulling, dat staat mij voor ogen.

GroenLinks biedt daarvoor een goed platform door op alle niveaus politiek en praktijk met elkaar te verbinden. Dat doet ze plaatselijk regionaal, nationaal en internationaal.

Daar wil ik graag aan bijdragen. Dat doe ik door mijn werk én door actief te zijn in de plaats waar ik sinds 1984 woon. (www.paulbaart.nl)