Apeldoorn pilot gemeente regulering hennepteelt?

GroenLinks Apeldoorn is al jaren voorstander van het reguleren van de hennepteelt. Het huidige gedoogbeleid levert juridisch veel onduidelijkheid en problemen op. Er gaat ons inziens onevenredig veel kostbare tijd en geld verloren aan ineffectief beleid. Regulering kan bijdragen aan duidelijker afspraken. Dat is beter voor de kweker, coffeeshop eigenaar, de overheid en niet te vergeten de klant die door regulering betrouwbare wiet kan kopen die voldoet aan normen.

Hoewel in de Apeldoornse politiek tot dusver geen meerderheid was te bekennen was er geen principiële weerstand tegen een mogelijke veranderende aanpak van de hennepteelt. Ook burgemeester John Berends heeft GroenLinks eerder op vragen over hennepteelt laten weten dat hij open staat voor experimenten met hennepteelt wanneer wetgeving dit zou toestaan. Dit standpunt heeft hij in de Stentor van woensdag 11 oktober 2017 bij monde van zijn woordvoerder herhaald.

GroenLinks Apeldoorn is blij verrast dat het kabinet van VVD-CDA-D66-CU over bepaalde principiële bezwaren heenstapt en voor het eerst in de geschiedenis regulering van de hennepteelt op beperkte schaal toestaat. GroenLinks denkt dat ook in Apeldoorn het mogelijk moet zijn het vastgelopen debat naar een ander niveau te tillen. We zijn ervan overtuigd dat ondanks de soms principiële verschillen alle partijen hetzelfde willen; veiligheid, transparantie en goede preventie en verslavingszorg.

GroenLinks zal op donderdag 12 oktober 2017 tijdens de raadsvergadering burgemeester Berends via een actualiteitsvraag vragen naar zijn standpunt om Apeldoorn als een van de tien pilot gemeentes te laten deelnemen aan het experiment voor regulering van de hennepteelt. Onze woordvoerder Bas Koers zal de volgende vraag stellen:

“Is de burgemeester bereid om in goede samenspraak met de raad de mogelijkheden te verkennen waarmee Apeldoorn kan participeren in het landelijke experiment voor regulering van de hennepteelt”

UPDATE:

Burgemeester Berends antwoordde dat het inderdaad zo kan zijn dat Apeldoorn een pilot gemeente kan zijn, als de burgemeester in Apeldoorn hier de ruimte voor krijgt. Graag in Stedendriehoekverband. Het is zo wat Bas Koers aan gaf: het is in eerdere debatten ook al aan de orde gekomen.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Author: Margien de Vries

Share This Post On