Over vliegroutes…

Vliegen wordt steeds goedkoper! Leuk en aangenaam als je vakantie wilt houden in het buitenland. Voor velen is, dankzij de prijsvechters, een stedentrip of reis naar een verre bestemming binnen handbereik gekomen. Er wordt dan ook graag en veelvuldig gebruik gemaakt van deze luxe. Maar dit betekent echter ook dat de capaciteiten van de bestaande luchthavens hun maximum bereiken. Meer en nieuwe vliegroutes zorgen echter ook voor meer impact op mens en milieu. De opening van Lelystad voor de commerciële luchtvaart raakt nu ook Apeldoorn, niet alleen ons als inwoners, maar ook bedrijven zoals bijvoorbeeld het parachutisten centrum in Teuge.

Voor de duidelijkheid: Onze gemeente gaat hier niet over. Het rijk beslist zelfstandig over de routes en ook de provincies hebben hier geen zeggenschap over.
GroenLinks Apeldoorn is in contact met haar landelijke en provinciale fracties om tot een resultaat te komen dat tot de minste overlast voor onze inwoners en het milieu leidt. Wij zetten in op een nieuwe indeling van het luchtruim. Er staat voor 2023 een nieuwe herverdeling van het luchtruim op de agenda, het lijkt ons beter om nu niet ad hoc oplossingen te zoeken maar de herverdeling nu op te pakken. Het gaat ons om het totaalplaatje. Dit heeft niets te maken met “not in my backyard” maar met deugdelijk bestuur op landelijk niveau.

In de de raadsvergadering van 14 september kwam ook nog de motie “Vliegen tegen vleugels” aan bod die raadsbreed werd ingediend. Het korte debat kun je hier terugkijken. (agendapunt 13, aan het eind van de raadvergadering) Het is mooi dat er een sterk signaal vanuit de raad komt.

Ons GroenLinks Tweede Kamerlid Suzanne Kröger zegt hier het volgende over:

GroenLinks wil een ander beleid. In plaats van extra vliegvelden openen waar nog meer prijsvechters met elkaar kunnen concurreren voor de laagste prijs, inzetten op een kwalitatief sterke sector rond Schiphol. Dat betekent bijvoorbeeld wél directe trans-Atlantische vluchten, maar niet zestig keer per dag naar Londen. Wij pleiten voor betere treinverbindingen tussen Schiphol en bestemmingen binnen Europa, zodat veel korte afstandsvluchten overbodig worden. Als je binnen vier uur met de trein in hartje Londen kan staan, waarom dan nog vliegen?

GroenLinks wil een eerlijke prijs voor vliegtickets waar de milieu-, klimaat- en sociale impact wordt mee genomen. Sommige prijsvechters kunnen zulke goedkope tickets aanbieden omdat de arbeidsomstandigheden van het personeel onder de maat is. Dit zorgt ook voor oneerlijke concurrentie. De (internationale) luchtvaart is een race-to-the-bottom geworden en alleen met een overheid die durft te sturen op luchtvaart die bijdraagt aan het welzijn en de welvaart van Nederland lossen we dit op.

Wat betekent dit op de korte termijn? GroenLinks is tegen de huidige plannen voor vliegveld Lelystad. Eerst moet de herindeling van het luchtruim (nu gepland voor 2023) voltooid zijn, zodat alle vliegroutes over Nederlands grondgebied veilig en met minimale overlast plaats kunnen vinden. Het huidige selectiviteitsbeleid dat bepaalt wie op Schiphol mag vliegen, is mislukt. Er is nooit een kwalitatieve weging gemaakt. Wij willen dat maatschappijen die de schoonste en stilste vliegtuigen gebruiken voorrang krijgen en op routes vliegen die de grootste meerwaarde voor Nederland hebben.

Wij willen dat het ministerie van I&M, Schiphol en andere belanghebbenden een visie opstellen over de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Hierbij moet het slim verdelen van de schaarste gebruiksruimte (geluid, fijnstof, CO2-uitstoot) centraal staan. In een dergelijk plan moet een alternatief groei model geschetst worden, waarbij Schiphol een internationaal mobiliteitsknooppunt is: zowel voor lange afstandsvliegtuigen, en voor internationaal treinverkeer.

Komende week vindt het Algemeen Overleg Luchtvaart plaats in de Kamer. De groei van Schiphol of Lelystad gaat niet om het verplaatsen van de route, maar over de vraag hoe we de toekomst luchtvaart zien, als we klimaat, mens en milieu serieus nemen. 

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Motie_vliegen_tegen_vleugels

Author: Margien de Vries

Share This Post On