Hoe staat het met het regenboogzebrapad?

Al sinds januari 2016 ijveren we voor een regenboogzebrapad in Apeldoorn. Vandaag over een maand is het “Coming Out Day”. Hoe mooi zou het zijn om dan aandacht te geven aan een regenboogzebrapad? Samen met onze collega’s van de PvdA en D66 stelden we vandaag de volgende vragen aan het college.

Geacht college

“Homo-emancipatie is nog steeds een onderwerp van gesprek omdat er in de samenleving nog geen gelijkwaardigheid van burgers is. Zolang er nog geen gelijkwaardigheid is, is het goed om via verschillende manieren aandacht te blijven vragen voor dit probleem. Een zebrapad, een vlag of schriftelijke vragen van een politieke partij lossen deze ongelijkheid natuurlijk niet op maar we moeten erover blijven praten.”
Zoals bekend ijveren we al langer voor een regenboogzebrapad in Apeldoorn. Al in januari 2016 heeft GroenLinks hiertoe een aanzet gegeven in de PMA. Als er een initiatief uit de samenleving zou komen via een dorps- of wijkraad dan zou de gemeente hier aan willen meewerken.
Voor de zomer van 2017 heeft de fractie van GroenLinks hierover een brief ontvangen van Fenne de Kroon en heeft u een gesprek met haar gehad.

 

Dit brengt ons tot de volgende vragen:

1. U heeft beloofd dat wanneer er een concreet verzoek ligt, u actie gaat ondernemen. Wanneer gaat u het initiatief van Fenne de Kroon uitvoeren?
2. Heeft u al een plek voor ogen?
3. Woensdag 11 oktober is het Coming Out Day: bent u het met ons eens dat dit een mooie dag zou zijn om aandacht te geven aan het Apeldoorns regenboogzebrapad?

Fracties D66 – PvdA – GroenLinks

 

Vanzelfsprekend houden we je van het antwoord op de hoogte.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Author: Margien de Vries

Share This Post On