Berichten uit Nieuws

Een gezonde toekomst voor Real-X; wie gunt ze dat niet!

GroenLinks Apeldoorn voelt zich al jaren betrokken bij Real-X, het is niet voor niks dat wij hen een rood lintje hebben opgespeld als blijk van waardering. Daarnaast is GroenLinks ook een partij die zich hard maakt voor de jongeren...

GroenLinks is en blijft tegen megastallen

GroenLinks is tegen megastallen GroenLinks is voor kleinschalige duurzame landbouw Wat er aan vooraf ging In mei 2017 voerde GroenLinks samen met Werkgroep Milieuzorg Apeldoorn, Partij voor de Dieren en SP een actie tegen de...

Grote afvalopruimactie op burendag: 22 september

Op zaterdag 22 september 2018 organiseert de gemeenteraad van Apeldoorn een grote zwerfafvalopruimactie. Het is dan ook burendag. Op zeven locaties wordt er door raadsleden, burgemeester, wethouders en inwoners zwerfvuil opgeruimd, te...

Groen lintje voor Moya & Nando

Wow! Wát een leuk feestje was het vanmorgen bij Central Park. Daar vond de uitreiking plaats van het groene lintje. Een extra uitreiking, want normaal reikt GroenLinks Apeldoorn de groene lintjes uit rond wereldmilieudag, 5 juni....

Groene lintjes voor jonge afvalhelden Moya & Nando

Normaal worden de groene lintjes jaarlijks op Wereldmilieudag – 5 juni- uitgereikt. Maar voor Moya en Nando Ooms maken we graag een uitzondering. Ze zullen op woensdagochtend 12 september in het zonnetje gezet worden in...

Fractie GroenLinks vraagt om input voor opstellen koersdocument

Politiek kan op verschillende manieren worden bedreven. Je kan onder andere meebesturen in een college, je kan oppositie voeren en je kan je richten op het voeren van acties. Bij elk van deze vormen hoort een ander gezicht en ander...

Actualiteitsvraag: kunstgras schadelijk voor milieu?

Tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2018 zullen we een actualiteitsvraag stellen aan het college over kunstgras. Op 3 juli 2018 meldden de Volkskrant en de Stentor in een artikel dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en...

Mike blogt! Over de bijeenkomst houtrook

Waar idealen en haalbaarheid samenkomen Op dinsdag 26 juni 2018 heeft GroenLinks Apeldoorn een avond georganiseerd waar inwoners van de gemeente Apeldoorn en andere belangstellenden – onder andere het Longfonds en afgevaardigden...

Dorise blogt! Landelijk protest Lelystad Airport in Zwolle

Wie zaterdag 23 juni in één van de zes plaatsen rondom vliegvelden aanwezig was, zag niet alleen rood van woede, maar de kleur overheerste ook letterlijk het gezichtsveld. Duizenden mensen hadden zich verzameld om te demonstreren...

Kom je ook naar de werkgroep houtrook op 26 juni?

Eigen haard is de discussie waard In toenemende mate ervaren mensen last van houtrook. In 2016 en 2017 vroegen we hier al aandacht voor bij het college. Maar wat kunnen we naast het geven van stooktips nog meer doen om overlast terug...

Uitreiking groene lintjes 2018

Op maandag 4 juni heeft GroenLinks Apeldoorn voor de veertiende maal haar groene lintjes uitgereikt. De onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen in de gemeente Apeldoorn die zich verdienstelijk hebben gemaakt op gebied van milieu en...

Rachel blogt! Deel 4: de overdracht van het stokje

We zijn compleet! Nu de coalitie-onderhandelingen afgerond zijn, heeft iedereen positie ingenomen. Vol energie en frisse ideeën zijn we aan de slag gegaan met een paar verschuivingen in onze fractie: nu Detlev Cziesso geïnstalleerd...

Dieuwke blogt! Expeditie Apeldoorn 2030

……………2030?! Dat duurt nog zo lang! En toch is dat niet zo, we moeten daar nu ook al over gaan nadenken. Hoe ziet onze toekomst eruit? Hoe willen we dat onze omgeving er straks uit ziet? Zelf denk ik er...

Bestuursakkoord “De kracht van Apeldoorn” is ondertekend!

Vandaag werd het nieuwe bestuursakkoord voor de komende vier jaar getekend. Een akkoord geschreven door de vijf coalitiepartijen: VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA, D66 en GroenLinks. Vijf weken hebben de fractievoorzitters en beoogd...