Berichten uit Nieuws

Fractie GroenLinks vraagt om input voor opstellen koersdocument

Politiek kan op verschillende manieren worden bedreven. Je kan onder andere meebesturen in een college, je kan oppositie voeren en je kan je richten op het voeren van acties. Bij elk van deze vormen hoort een ander gezicht en ander...

Actualiteitsvraag: kunstgras schadelijk voor milieu?

Tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2018 zullen we een actualiteitsvraag stellen aan het college over kunstgras. Op 3 juli 2018 meldden de Volkskrant en de Stentor in een artikel dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en...

Mike blogt! Over de bijeenkomst houtrook

Waar idealen en haalbaarheid samenkomen Op dinsdag 26 juni 2018 heeft GroenLinks Apeldoorn een avond georganiseerd waar inwoners van de gemeente Apeldoorn en andere belangstellenden – onder andere het Longfonds en afgevaardigden...

Dorise blogt! Landelijk protest Lelystad Airport in Zwolle

Wie zaterdag 23 juni in één van de zes plaatsen rondom vliegvelden aanwezig was, zag niet alleen rood van woede, maar de kleur overheerste ook letterlijk het gezichtsveld. Duizenden mensen hadden zich verzameld om te demonstreren...

Kom je ook naar de werkgroep houtrook op 26 juni?

Eigen haard is de discussie waard In toenemende mate ervaren mensen last van houtrook. In 2016 en 2017 vroegen we hier al aandacht voor bij het college. Maar wat kunnen we naast het geven van stooktips nog meer doen om overlast terug...

Uitreiking groene lintjes 2018

Op maandag 4 juni heeft GroenLinks Apeldoorn voor de veertiende maal haar groene lintjes uitgereikt. De onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen in de gemeente Apeldoorn die zich verdienstelijk hebben gemaakt op gebied van milieu en...

Rachel blogt! Deel 4: de overdracht van het stokje

We zijn compleet! Nu de coalitie-onderhandelingen afgerond zijn, heeft iedereen positie ingenomen. Vol energie en frisse ideeën zijn we aan de slag gegaan met een paar verschuivingen in onze fractie: nu Detlev Cziesso geïnstalleerd...

Dieuwke blogt! Expeditie Apeldoorn 2030

……………2030?! Dat duurt nog zo lang! En toch is dat niet zo, we moeten daar nu ook al over gaan nadenken. Hoe ziet onze toekomst eruit? Hoe willen we dat onze omgeving er straks uit ziet? Zelf denk ik er...

Bestuursakkoord “De kracht van Apeldoorn” is ondertekend!

Vandaag werd het nieuwe bestuursakkoord voor de komende vier jaar getekend. Een akkoord geschreven door de vijf coalitiepartijen: VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA, D66 en GroenLinks. Vijf weken hebben de fractievoorzitters en beoogd...

Earth Day!

Zondag 22 april was het Earth Day, de dag van de aarde, die dit jaar in het teken stond van plastic soup! Wereldwijd komt dagelijks zo’n 35 miljoen kilo plastic per dag in rivieren, zeeën en oceanen terecht. Ver van ons bed? Toch...

Wie nomineer jij voor een groen lintje?

5 juni 2018 wereldmilieudag Wie nomineer jij voor een groen lintje? De fractie van GroenLinks Apeldoorn reikt op maandag 4 juni 2018 voor de veertiende maal haar groene lintjes uit. Deze onderscheiding gaat naar Apeldoorners die zich...

ALV dinsdag 17 april 2018

Op dinsdag 17 april 2018 vindt er een Algemene Ledenvergadering (ALV) plaats om 19.45 uur bij Plek op de Zwitsal locatie aan de Vlijtseweg 128A, Apeldoorn. Tijdens de ALV zullen we ook kort meer te horen krijgen over deze mooie...

Geen waterstofbus tussen Arnhem en Apeldoorn. Wat nu?

Dit jaar zouden er vier waterstofbussen gaan rijden tussen Arnhem en Apeldoorn. Na enkele proefprojecten met waterstofbussen in Gelderland stelde het ministerie geld beschikbaar voor een proef.  Inmiddels is er een waterstof...

Rode lintje voor kapsalon dak- en thuislozen van Plonia

Ieder jaar rond Valentijnsdag reikt de fractie van GroenLinks haar rode lintjes uit, aan mensen die zich met hart & ziel inzetten voor een ander. Dit jaar gingen de lintjes op 14 februari naar de vrijwilligers van Da Capo en van...