Rachel blogt! Deel 4: de overdracht van het stokje

We zijn compleet! Nu de coalitie-onderhandelingen afgerond zijn, heeft iedereen positie ingenomen. Vol energie en frisse ideeën zijn we aan de slag gegaan met een paar verschuivingen in onze fractie: nu Detlev Cziesso geïnstalleerd is als wethouder, is Danny Huizer raadslid geworden en zijn Dieuwke de Boer en Paul Baart geïnstalleerd als fractievertegenwoordiger. Fijn dat Margien de Vries de fractie ook de komende jaren weer blijft ondersteunen.

En met het afronden van de coalitie-onderhandelingen heeft Ariane van Burg, na 4 jaar met hart en ziel de functie van fractievoorzitter te hebben uitgevoerd, het stokje overgedragen aan mij. In deze blog wil ik graag (en ik denk dat ik dat kan doen namens de hele fractie) mijn waardering naar Ariane uitspreken. Ariane heeft een enorme drive en inzet, weet altijd weer te verbinden, voert met een brede lach het woord en heeft behalve intens veel aandacht voor de politiek ook altijd aandacht voor haar fractieleden en (sociale) netwerk. Ondanks het vele werk dat haar rol en vooral haar verantwoordelijkheidsgevoel met zich meebracht, was Ariane altijd even attent.

Nu mag ik deze rol van Ariane overnemen met Danny Huizer naast mij als vice-fractievoorzitter. De komende weken zullen Danny en ik een koersdocument maken. Het koersdocument schetst wie we als fractie (willen) zijn en waar we voor staan. Het bevat onze missie en visie, beschrijft onze kernwaarden, leidende principes, welk gedrag daarbij hoort en welke overwegingen en keuzes we maken. Ons partijprogramma en coalitieakkoord zijn uiteraard een basis waarop ons koersdocument inhoudelijk vorm krijgt, maar ook input voor een SWOT analyse (sterkte, zwakte, kansen en bedreigingen) zullen we de komende weken bij diverse doelgroepen, zowel binnen als ook buiten ons politieke speelveld ophalen. Binnenkort meer hierover.

We zijn begonnen in deze nieuwe samenstelling en dat voelt goed!

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Author: Margien de Vries

Share This Post On