Bas Koers

Mijn naam is Bas Koers en ik ben een geboren en getogen Apeldoorner, woonachtig in de wijk Zuid, en veertien jaar actief als politicus namens GroenLinks Apeldoorn. Ik ben erg dankbaar dat ik wederom voor vier jaar het vertrouwen van de kiezers en de leden van GroenLinks heb gekregen om als raadslid actief te mogen zijn.

Een deel van de kiezers heeft ook een ander signaal afgegeven tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 2014 van maart jl., zij hebben niet op GroenLinks gestemd vanwege de landelijke perikelen en de daarop volgende vertrouwenscrisis binnen de partij. Gelukkig is dat vertrouwen zich langzaam aan het herstellen en mijn collega’s en ik zullen er alles aan doen om te laten zien dat GroenLinks een betrouwbare en relevante maatschappelijke partner is.

Ik ben blij dat GroenLinks weer onderdeel uitmaakt van een coalitie, want GroenLinks heeft zich altijd als een constructieve partij opgesteld die niet wegloopt voor maatschappelijke uitdagingen waarvoor we staan. Zijn we dan een bestuurderspartij geworden? Nee integendeel, we zijn nog steeds een idealistische partij, maar realiseren ons dat voor concrete resultaten er voldoende draagvlak nodig is. Ik vind het erg positief dat het nieuwe college en de nieuwe raad hun onafhankelijke positie ten opzichte van elkaar duidelijk hebben gemarkeerd om de duale verhouding meer recht te doen. Dus geen dichtgetimmerd coalitieakkoord zodat er meer ruimte is voor debat en ook invloed voor de oppositie partijen.

Het worden spannende vier jaren, waar we besluiten zullen gaan nemen die van grote invloed kunnen zijn op de levens van mensen. Om de overheidsfinanciën op orde te houden, zullen kritisch moeten blijven kijken naar de overheidsuitgave en zal er niet veel extra geld zijn voor grote investeringen.

De gemeente krijgt meer verantwoordelijkheden en taken op het gebied van participatie, passend onderwijs, werk, zorg, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. Dit moeten wij met minder geld organiseren, we zullen op zoek moeten gaan naar efficiëntere samenwerkingsverbanden tussen instellingen en meer een beroep gaan doen op de zelfredzaamheid en behulpzaamheid van de samenleving.

GroenLinks ziet veel kansen, maar realiseert zich ook dat steeds meer Apeldoorners te kampen hebben met financiële problemen, gebrek aan kansen en andere zorgen. GroenLinks vind de groeiende armoede en maatschappelijke uitsluiting onacceptabel en het vormt een bron van maatschappelijke onrust. Ik ga de komende jaren daarom ook meer tijd besteden in de samenleving dan in het stadhuis, ik wil meer het verhaal van mensen zien en horen, en minder beleidsmatige vergezichten. Want de kracht van GroenLinks zit in haar maatschappelijke bevlogenheid, samen met de mensen uit de stad en dorpen de schouders eronder zetten, voor elkaar en met elkaar!