Bezuinigingen

We willen geen bezuinigingen:

  • Op ons sociaal vangnet! Althans niet op uitkeringen en verstrekkingen, wel moeten de uitvoeringskosten zo laag mogelijk zijn.
  • Op cultuur! De afgelopen jaren heeft Apeldoorn al veel bezuinigd op dit gebied. Als wij willen dat Apeldoorn een comfortabele gezinsstad blijft en een toeristische toplocatie wordt, moeten wij blijven investeren in voorzieningen die hieraan bijdragen.
  • Op duurzaamheid! Vele maatregelen om energie te bezuinigen of om energie duurzaam op te wekken zijn rendabel; niet alleen voor het milieu maar ook financieel. De gemeente moet meer hulp en voorlichting bieden om deze maatregelen en de subsidies en energieleningen van provincie, rijk en EU onder de aandacht te brengen. Energiebesparing is goed voor het milieu, besparing op energiekosten is goed voor uw portemonnee.
  • Verhoging OZB is nu niet aan de orde We maken bewuste keuzes waar we het nu beschikbare geld aan besteden.

Author: Webbeheer

Share This Post On