Jongerendebat Don Bosco: the place to be!

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht had jongerenwerker Esed Zolotic vanuit Don Bosco Zevenhuizen een debat voor jongeren/jong volwassenen met lokale politici georganiseerd. GroenLinks Apeldoorn draagt jongeren een warm hart toe en zet zich sinds jaar en dag in voor jongeren en het behoud van jongerencentra en voorzieningen voor jongeren (zoals het Jongeren informatiepunt-JIP en de zwerfjongeren/outreachend Team) en was deze avond vanzelfsprekend aanwezig. De opkomst was groot, waaruit de betrokkenheid van de jongeren blijkt.

Kandidaat raadslid Rachel Gasper-Rothengatter (nummer 2 op de lijst) nam deel aan het debat dat onder leiding stond van Ron Rietjens, secretaris van de wijkraad Zevenhuizen-Zuidbroek. Het thema was: hoe maken we voor jongeren Apeldoorn ‘the place to be’?

De coalitiepartijen (GroenLinks, PvdA, CDA, D66 en CU) mochten als eerste plaatsnemen op de krukken en kort hun visie op hun jeugdbeleid geven. GroenLinks heeft in haar jeugdbeleid onder andere gesteld dat er gelijke kansen horen te zijn voor iedereen. Iedere jongere telt mee, ongeacht leeftijd, geslacht, geaardheid, overtuiging of afkomst. Ook goed onderwijs waar jongeren kunnen zijn wie ze willen zijn en worden wat ze willen worden is een belangrijk punt voor GroenLinks. Jongeren moeten dingen kunnen (leren) doen die waardevol zijn voor henzelf en voor de (Apeldoornse) samenleving. Bovendien wil GroenLinks vaart zetten achter het ontwikkelen van een circulaire economie. Duurzame maatregelen moeten nu opgepakt worden en niet doorgeschoven worden naar de nieuwe generatie.
Na deze eerste debatronde met de coalitiepartijen was het tijd voor de oppositie om plaats te nemen op de krukken en het debat te voeren.

Dat de jongeren van Don Bosco Zevenhuizen zich erg betrokken toonden bleek ook uit de goede en stevige vragen die zij voor de verschillende partijen hadden. Uit het debat bleek onder andere dat deze jongeren er graag toe wilden doen en een bijdrage wilden leveren aan de samenleving, maar nog veel te vaak te maken kregen met discriminatie en beperkte kansen op de arbeidsmarkt, waardoor ze onvoldoende werden uitgedaagd hun talenten (verder) te ontwikkelingen. Welke oplossingen denken de verschillende partijen daarvoor te hebben? De antwoorden zijn niet eenduidig te geven en verschillende vragen die gesteld zijn hebben in behoorlijke mate te maken met landelijke politiek.

Toch denkt GroenLinks op lokaal niveau eerste oplossingen te kunnen bieden door ze te ondersteuning en begeleiding te bieden. Bijvoorbeeld door ze te helpen bij het opstellen van een goed CV waaruit hun talent, positieve houding en gedrevenheid blijkt. Zij doen ertoe en hebben organisaties veel te bieden. GroenLinks Apeldoorn heeft Don Bosco Zevenhuizen daarom aangeboden om met regelmaat en naar behoefte een arbeidsmarktprofessional in te zetten om de jongeren te helpen bij hun sollicitatieprocedures. Dit aanbod is hartelijk ontvangen en de jongeren kunnen hier op zeer korte termijn al gebruik van maken.

Het was een waardevolle avond die werd afgesloten met een drankje, waarbij jongeren de ruimte kregen om verder in gesprek te gaan met elkaar en de lokale politici. GroenLinks Apeldoorn heeft er een warm gevoel aan overgehouden.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Author: Margien de Vries

Share This Post On