Discriminatie

 

  • De gemeente is alert op discriminatie, op welke grond dan ook
  • De gemeente ondersteunt zelforganisaties en nieuwe initiatieven die discriminatie tegen gaan
  • De gemeente vraagt bij maatschappelijke organisaties aandacht voor de rechten van minderheden

Author: Webbeheer

Share This Post On