Energie BLOG 2: verborgen energie

Verborgen Energie

Dagelijks gebruiken we veel meer energie dan we denken. Energie die we amper waarnemen en toch volop gebruiken. Verborgen energie noemen we dat. Het is de energie die nodig is om producten te maken die we hier gebruiken. Veelal komen die producten van ver weg.

Een simpel voorbeeld uit ons alledaagse leven. Je zet een kop koffie, daarvoor gebruik je energie. Want koude koffie is niet bepaald lekker. Sterker nog, met koud water wil de cafeïne niet eens in het water trekken. Voor het warme water gebruik je elektriciteit, ongeveer 50% van het energiegebruik is direct. Het andere deel is indirect. Energie die nodig is om de koffiebonen te verbouwen (kunstmest), te transporteren, te branden en te verpakken. Er wordt dus volop energie gebruikt om het zaadje van de bonen uiteindelijk tot een daadwerkelijk kopje koffie in je mok te laten druppelen.

Directe en meetbare energie

Nu drinken mensen niet alleen de hele dag koffie. Dat zou wel ontzettend prettig zijn, maar – ik meen – ook niet al te goed voor je gezondheid. Wij doen elke dag van alles en gebruiken daar (veel) energie voor. Een deel is direct, maar het aandeel indirecte energie is veel groter. Directe energie is de energie die je gebruikt in het huis of in de benzinetank. Energie die je kan meten, via de gas/elektriciteitsmeter of bij de pomp.

Indirecte energie is verborgen energie

Indirecte energie bepaal je door naar de gehele keten van een product te kijken. Het gaat dan om de energie voor de grondstof, productie, transport, opslag (koeling) en verpakking van een bepaald product, waarbij de milieubelasting (meestal) wordt uitgedrukt in de CO2-uitstoot. Neem het voorbeeldje van de koffie.

Klimaateffecten verbonden aan ons energieverbruik

CE-Delft heeft een onderzoek gedaan naar de Top 10 milieu-impact van een persoon per jaar. Daar komt uit dat het indirect klimaateffect, en daarmee ook het indirecte energieverbruik, het grootst is. Het klimaateffect is wat breder gedefinieerd dan het energiegebruik, dan wordt ook nog gekeken naar de impact op het landgebruik, de ontbossing en op overige effecten zoals bijvoorbeeld de uitstoot van gevaarlijke stoffen.

Verborgen Impact - verborgen energie GroenLinks Apeldoorn

Spullen zijn de grootste vervuiler

Op nummer 1: spullen. Het indirecte klimaateffect van spullen vormt het grootste aandeel. Elk product dat via de voordeur je huis binnenkomt is ergens (bijvoorbeeld in China) gemaakt en daarvoor zijn grondstoffen en energie nodig geweest. Verder is er is vervuiling in het milieu terecht gekomen. Het directe klimaateffect, het elektriciteitsgebruik bijvoorbeeld om een product te gebruiken, is klein.

Oplossingen tegen vervuiling

Wat kan gedaan worden aan de verborgen milieu-impact? Producten schoner produceren, het sluiten van de kringloop door geen afval te maken, zorgen voor minder transportkilometers en het beperken van verpakking of gebruik van herbruikbaar materiaal. Dichter bij huis: minder spullen aanschaffen met minder verpakking, of spullen kopen uit de kringloop, het zijn kleine acties die veel impact kunnen hebben.

Verborgen energie? Als je er aandacht voor hebt, is het niet meer verborgen.

Lees ook:

Author: Margien de Vries

Share This Post On