Ook Apeldoorn moet doorpakken als het gaat om de energietransitie

Donderdag 1 februari 2018 waren zeven leden van GroenLinks Apeldoorn (waaronder van fractie en bestuur) aanwezig bij het congres van het Gelders Energieakkoord (GEA) in Nijmegen.
De dag stond in het teken van inspiratie op doen en kennis delen voor de komende gemeenteraadsverkiezingen.

GEA-voorzitter Asje van Dijk opent het congres met een duidelijk signaal: “We moeten doorpakken op de energietransitie. We hebben afrekenbare doelen en moeten de vrijblijvendheid voorbij.”
De eerste spreker, Derk Loorbach van Drift, zet onze uitdaging duidelijker neer:
Willen we de doelen halen van het energieakkoord van Parijs, dan is het Gelders Energieakkoord goed, maar niet goed genoeg. We moeten en kunnen beter, een trendbreuk is noodzakelijk.” Komende raadsperiode, maar ook daarna ligt er nog een behoorlijke uitdaging. Derk adviseert om meer tijd, meer geld en meer mensen in de energietransitie te steken. Duurzaamheid door alle dossiers heen, als overall dossier. Niet alleen als apart “to do”- lijstje oppakken.

Aan de slag
Met de ruim 650 deelnemers aan de jaarconferentie van het GEA gaan we in de middag met elkaar in gesprek in diverse sessies over verschillende thema’s. Een paar voorbeeld van thema’s zijn wijk van de toekomst, afval, energieke samenleving, mobiliteit, biomassa, etc. In elke sessie schrijf je tips, aanbevelingen of adviezen vanuit het GEA voor bestuursleden en (potentiële) raadsleden.
Aan het eind van de dag volgt hier een master top 5 uit.

Quote Jan Rotmans

Sukkeltje van Europa
Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans opent het avondprogramma en maakt ons allen duidelijk dat het veel meer gaat om een mentale verandering dan technische verandering: “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk.” Volgens Jan Rotmans leidt elke transitie tot een tweedeling als er geen sprake is van solidariteit (een inclusieve samenleving). Volgens Rotmans is nog nooit een transitie gerealiseerd vanuit een breed draagvlak alleen. Dat wil zeggen: een breed draagvlak is nodig, maar we moeten ons er niet door laten gijzelen. We moeten in actie komen, willen we de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs nog halen. Op dit moment is Nederland het sukkeltje van Europa, we bungelen zo goed als onderaan. De rol van de gemeente is: faciliteren en leiderschap tonen.

Ingrid Thijssen

Volgens Ingrid Tijssen, CEO van Alliander, moeten we de investeringsagenda’s op elkaar leggen (woningbouw, netwerkorganisaties, gemeente) en plannen maken welke wijken wanneer aangepakt worden richting energieneutraliteit. Het is belangrijk dat inwoners weten waar ze aan toe zijn, anders krijgen we de doelen niet gerealiseerd. Zij onderschrijft het betoog van Jan Rotmans dat de maatschappelijke transitie de grootste uitdaging is. En vergeet de samenwerking met de netbeheerders niet, hun expertise staat klaar voor de gemeenten.

 

 

 

Zoals beloofd eindigt de dag met een top 5 van alle adviezen en tips. Deze is geschreven in de vorm van een ‘commitment’ die het GEA opneemt met alle grootste partijen na 21 maart om mee te nemen in het vormen van hun coalitie. Hier volgt een samenvatting:

  • Energieplan met concrete uitwerking warmteplan: Onze coalitie maakt werk van klimaat- en energiebeleid door een integraal transitie-team te vormen vanuit de sectoren duurzaamheid, wonen, economie, welzijn en ruimte;
  • Regionale samenwerking: We werken nauw samen, in onze regio en op Gelders niveau, om onze krachten en uitvoering te bundelen in concrete programma’s;
  • Voorbeeldfunctie: De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Dat betekent dat we in onze bedrijfsvoering en in onze aanbestedingen en in onze plannings- en ontwerp instrumenten concreet aangeven a) wat onze directe en indirecte CO2 emissies zijn, b) hoe we deze emissies op basis van een concreet en tijdsgebonden afspraak reduceren en c) hoe we onze voortgang hierin publiceren en evalueren;
  • Communicatie: Onze burgers en bedrijven hebben recht op een eerlijke en heldere communicatie over de grote gevolgen van de energie- en warmtetransitie. De impact zal in elk bedrijf en in elk huishouden van onze gemeente voelbaar en tastbaar zijn;
  • Wijken en bedrijven(terreinen) van de toekomst: Uiterlijk 2035 zullen onze woonwijken van het aardgas af zijn en volledig ingesteld zijn op duurzame mobiliteit. Ook onze bedrijven en bedrijventerreinen zullen in die ontwikkeling meegaan.

Al met al een inspirerende dag en voor de komende raadsperiode is er werk aan de winkel. Een belangrijk signaal voor ons om hier actief mee aan de slag te gaan. Als we een doel stellen met elkaar, moeten we er ook duidelijk bovenop zitten. Laten we alle informatie en kennis die er is meenemen en gebruiken wanneer het nodig is. We moeten de rekening niet doorschuiven naar de toekomst. GroenLinks Apeldoorn wil gericht investeren in duurzaamheid, in een groene economie en in mensen. Deze dag bevestigt waarom duurzaamheid en klimaat voor ons zo’n belangrijk thema moet zijn in de komende periode.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Hier vindt je de gehele beschrijving van de adviezen.

Author: Margien de Vries

Share This Post On