Fractieleden

De fractieleden zijn:

Met ondersteuning van:

GroenLinks2

Fractie van links naar rechts:  Marcel, Bas, Ariane, Paul, Margien