Fractieleden

 

De fractieleden zijn:

Rachel, Ariane, Detlev (wethouder) Danny, Paul, Dieuwke, Margien

Met ondersteuning van:

Eva & Mike zijn aspirant steunfractieleden. In de ALV in het najaar van 2018 worden de steunfractieleden geïnstalleerd.