Jacob Ruijter

Mijn naam is Jacob Ruijter, opgeleid als bioloog ben ik een tijdlang werkzaam geweest in de Ruimtelijke Ordening. Daarna volgde een loopbaan in de automatisering en sinds een paar jaar ben ik weer teruggekeerd naar mijn oorspronkelijke passie voor natuur & milieu.

Zo ben ik onder andere actief als vrijwilliger bij de Stichting Stadsakkers Apeldoorn en bij Natuurmonumenten Oost-Veluwe.  Daarbij behoren ook de politiek, bestuurlijke aspecten die daarmee samenhangen tot mijn interessegebied.

Wat ik belangrijk vind is het bewerkstelligen van een meer duurzame samenleving met respect voor natuur en milieu en rechtvaardige verdeling van de welvaart.

Om daar ook op bestuurlijk niveau inhoud aan te geven ben ik lid geworden van de steunfractie van GroenLinks Apeldoorn. Mijn ambitie is om ten aanzien van natuur & milieubeleid ook een inhoudelijke rol te gaan vervullen in andere bestuurslagen zoals provincie en waterschap. Ik sta op de lijst van  GroenLinks Gelderland op plek 18 en wil mij sterk maken voor een groene en duurzame provincie.

Als illustratie van mijn activiteit als vrijwilliger van de Stadsakkers in Apeldoorn bijgaand filmpje uit de verkiezingscampagne gemeente Apeldoorn:

https://www.youtube.com/watch?v=5bpZKGZauOE

Contact per mail: jacob.ruijter@gmail.com

Twitter: https://twitter.com/JacobRuijter