Bestuursakkoord “De kracht van Apeldoorn” is ondertekend!

Vandaag werd het nieuwe bestuursakkoord voor de komende vier jaar getekend. Een akkoord geschreven door de vijf coalitiepartijen: VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA, D66 en GroenLinks. Vijf weken hebben de fractievoorzitters en beoogd wethouders om tafel gezeten en onderhandeld over de koers voor Apeldoorn voor de komende vier jaar.

Een breed palet aan partijen met uiteenlopende ideeën maar met allemaal hetzelfde doel namelijk Apeldoorn beter en mooier maken. Daar hebben wij elkaar in gevonden. Met ruimte voor ieders eigen identiteit. Wij zijn blij met dit akkoord, waarin duidelijk gekozen wordt voor duurzaamheid, een inclusieve en sociale samenleving en de menselijke maat. Wij zien veel van ons GroenLinks verkiezingsprogramma terug in dit akkoord. Vandaar dat wij deze van harte hebben ondertekend.

Het is een akkoord op hoofdlijnen wat ruimte laat voor ieders signatuur en waarin de rol van de hele gemeenteraad groot is.
Voor GroenLinks wordt Detlev Cziesso weer wethouder met in zijn takenpakket : financiën, jeugd, volksgezondheid, kunst en cultuur.
Donderdag 17 mei 2018 vindt de installatie van de wethouders plaats. Onze fractievertegenwoordiger Danny Huizer wordt dan raadslid -naast Rachel Gasper Rothengatter en Ariane van Burg-, Paul Baart wordt dan net als Dieuwke de Boer fractievertegenwoordiger.

Klik hier om het bestuursakkoord en de financiële bijlage te lezen

Reageren: groenlinks@apeldoorn.nl

Foto’s: Kirsten Regtop

Author: Margien de Vries

Share This Post On