Actualiteitsvraag: kunstgras schadelijk voor milieu?

Tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2018 zullen we een actualiteitsvraag stellen aan het college over kunstgras.

Op 3 juli 2018 meldden de Volkskrant en de Stentor in een artikel dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) na onderzoek tot de conclusie is gekomen dat rubberkorrels op kunstgrasvelden schadelijke gevolgen hebben voor het milieu in de directie omgeving van de velden. De stoffen die uit deze zwarte korrels lekken, kunnen volgens het RIVM terechtkomen in de grond rond de velden of in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast.

Naar aanleiding van dit artikel en het onderzoek van het RIVM in het bijzonder, heeft GroenLinks de volgende vraag:

Hoe gaat het college om met de conclusie uit het rapport van het RIVM ten aanzien van de kunstgrasvelden in de gemeente Apeldoorn?

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

 

Author: Margien de Vries

Share This Post On