Schriftelijke vragen medische privacy

Op 3 mei 2017 verscheen in De Groene Amsterdammer een verslag van een onderzoek naar de werkwijze van gemeenten als het om de beoordeling van haar inwoners met een hulpvraag gaat.
‘Ambtenaren die medische gegevens beoordelen en zich bemoeien met diagnoses. Burgers die met hun gemeente in de clinch liggen over het afstaan van privacygevoelige gezondheidsgegevens’
Al ruim voor de decentralisatie waarschuwen patiëntenorganisaties, zorgverleners en rechtsgeleerden dat de medische privacy van burgers gevaar loopt. Ze zijn er niet gerust op dat niet medisch geschoolde gemeenteambtenaren accuraat zullen omgaan met gezondheidsgegevens van burgers, wanneer ze moeten uitzoeken wat mensen nodig hebben en ze zorgaanvragen gaan beoordelen.
Zij verwachten dat gemeenten meer gevoelige informatie zullen verzamelen dan nodig is, persoonlijke gegevens komen bij te veel medewerkers terecht en informatie kan voor onbedoelde zaken gebruikt worden.
De Autoriteit Persoonsgegevens voorziet datalekken en voorspelde al in 2013: ‘Zonder nadere regeling kan niet zeker worden gesteld dat gegevensverwerking binnen de kaders van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) plaatsvindt.

beeld: Femke Heerikhuizen voor de Groene Amsterdammer

Dat brengt ons tot de volgende vragen aan het college:
• Heeft het college kennis genomen van het onderzoek waar de Groene Amsterdammer verslag van doet?
• Worden in de beoordelingen (door de gemeente) van vragen om ondersteuning van inwoners gebruik van medische gegevens?
• Als gebruik gemaakt wordt van medische gegevens bij welke beoordelingen vindt dat plaats?
• Als gebruik gemaakt wordt van medische gegevens welke privacy maatregelen zijn dan van kracht?
• Als gebruik gemaakt wordt van medische gegevens, wat is dan de waarborg dat alleen geautoriseerde medewerkers die gegevens kunnen inzien?

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Author: Margien de Vries

Share This Post On