Mike blogt! Over de bijeenkomst houtrook

Waar idealen en haalbaarheid samenkomen
Op dinsdag 26 juni 2018 heeft GroenLinks Apeldoorn een avond georganiseerd waar inwoners van de gemeente Apeldoorn en andere belangstellenden – onder andere het Longfonds en afgevaardigden van de partijen D66, PvdD en Lokaal Apeldoorn – hebben gesproken over het thema houtrook. Onder het motto ‘eigen haard is de discussie waard’ heeft een breed gezelschap (30 aanwezigen) met elkaar gesproken over de effecten van stoken met hout en wat de gemeente Apeldoorn voor haar inwoners hierin kan betekenen. Door elkaars expertise, ervaringen en krachten te bundelen, hebben we met elkaar oplossingen voor de nadelen van houtrook kunnen bespreken.

De avond viel op door haar veelzijdigheid. Aanwezigen waren niet alleen op zoek naar het delen van hun expertise maar ook om advies op te doen of te horen wat je zoal kunt ondernemen om overlast in eigen buurt te verminderen. Door de avond op te delen in vijf thema’s werd het mogelijk om aanwezige kennis en verschillende invalshoeken te bundelen om te komen tot oplossingsrichtingen.

Op het gebied van (1) wet- en regelgeving is gekeken naar welke aanpassingen in de  APV (Algemene Plaatselijke Verordening) wenselijk zouden zijn. Bij (2) duurzaamheid  kwamen de tegenstellingen tussen ‘energie neutraal’ vs. ‘klimaat neutraal’ naar voren. Bij (3) gezondheid was de werkgroep duidelijk: in houtrook zitten giftige stoffen die gevaarlijk zijn voor de volksgezondheid en slecht zijn voor het milieu. Ook werd er nagedacht wat je hieraan kunt doen. Door bijvoorbeeld te kijken naar stooktips kun je de uitstoot van giftige stoffen verminderen. Het thema (4) gedrag bleek een belangrijk onderwerp. Door als buren meer rekening met elkaar te houden kun je veel overlast voorkomen. Door afspraken te maken in de wijk kun je elkaar daarop aanspreken. Je kunt met elkaar bijvoorbeeld nadenken over eventuele oplossingen. Hierbij kan voorlichting helpen.
Tot slot zijn de (5) verschillen tussen stad en de buitengebieden van de gemeente Apeldoorn besproken. In de buitengebieden zullen buren minder last hebben van houtrook, vaak omdat inwoners hier verder van elkaar verwijderd wonen. Hier tegenover is dan weer gesteld dat dieren in de omgeving weer meer last zullen hebben van de rook die vrijkomt.

Kortom het is een constructieve avond geweest waar inwoners, organisaties en partijen met elkaar hebben kunnen praten over houtrook. Door het vinden van een balans waar haalbaarheid en idealen samenkomen zijn er mooie oplossingsrichtingen geformuleerd. Mooier nog is dat we gezamenlijk hebben kunnen spreken over dit onderwerp en dat het bundelen van elkaars ervaringen en kennis heeft geleid tot een ‘vurige’ samenwerking.

GroenLinks Apeldoorn gaat alle oplossingsrichtingen uitwerken en wil deze laten toetsen op wet- en regelgeving en haalbaarheid. Daarna zullen we de deelnemers en andere belangstellenden een terugkoppeling geven in de vorm van een follow-up bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst willen we concrete voorstellen voor het college formuleren.

Wij willen iedereen alvast bedanken voor hun aanwezigheid en inzet. Tot na de zomer! Was je er niet bij en wil je de follow-up bijwonen? Meld je vast aan.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Over Mike: Mike ondersteunt de fractie vanuit DWARS, de GroenLinkse jongerenorganisatie. Bij de eerstvolgende ALV hoopt Mike steunfractielid te worden.

Author: Margien de Vries

Share This Post On