Onderwijs

 

  • Onderwijs is van belang voor kennis en talentontwikkeling. Ieder kind in Apeldoorn tot 18 jaar heeft toegang tot onderwijs of een leerwerkplek.
  • Minder schoolverzuim en meer jongeren met een onderwijsdiploma, door buitenschoolse activiteiten, inzet jeugd- en jongerencentra en tijdige signalering van leerproblemen
  • Aandacht voor natuureducatie en levensbeschouwelijk- en bewegingsonderwijs, voor een gezonde en een respectvolle samenleving.
  • Door Maatschappelijke Stages maken jongeren kennis met vrijwilligerswerk. Dat vergroot hun maatschappelijke bewustzijn.
  • De nieuwe Jeugdwet en de wet op het Passend Onderwijs brengen risico’s met zich mee. Daarom: tijdige en eenduidige afspraken tussen het onderwijsveld, zorgverleners en de gemeente Apeldoorn. Goed kijken wat er gebeurt, problemen snel aanpakken. Kwetsbare jongeren mogen niet te dupe worden van de decentralisatie van de nieuwe Jeugdwet.
  • Meer hoger onderwijs. Dat zorgt voor een hoger kennis- en innovatieniveau voor onze regio en maakt Apeldoorn aantrekkelijker voor jongeren. Onderscheidende en duurzame sectoren zijn o.a.; securitymanagement, leisure- en hospitalitymanagemen en groenonderhoud.

Author: Webbeheer

Share This Post On