Over PlusOV en de problemen -deel2-

Op donderdagavond 14 december 2017 stond ruim twee uur lang het PlusOV (en de ontstane problemen) op de agenda van de Politieke Markt. De eerste 90 minuten luisterden de aanwezigen stil en aangeslagen naar de schrijnende verhalen van de vele insprekers. Verhalen die getuigden van de persoonlijke drama’s en van het leed dat schuilgaat achter het rapport van het onderzoeksbureau.

We schreven er al eerder over op deze site. Het rapport laat zien dat de start van PlusOV niet goed geweest is, dat er verkeerde keuzes zijn gemaakt aangaande de ICT en dat de kennis en kunde ontoereikend was en is. Door de valse start en het niet bij machte zijn om de ontstane problemen snel en adequaat te lijf te gaan, hebben vele gebruikers nu al maanden lang veel gedoe met hun vervoer. Ze worden te laat opgehaald en thuisgebracht, of ze krijgen te maken met een ondeskundige chauffeur, of er komt een ongeschikte bus voor de deur, of ze zijn veel te lang onderweg. De voorbeelden zijn legio. Het is goed voor te stellen dat een grote groep gebruikers inmiddels helemaal murw is en nog maar weinig vertrouwen heeft in een snelle oplossing.

Het college heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om het leerlingen- en WMO-vervoer op de rit te krijgen. Alle inspanningen hebben laten zien waar het allemaal aan schort bij PlusOV. De quickscan is wat dat betreft duidelijk. Alle tekortkomingen die daarin staan verwoord komen herkenbaar naar voren uit de persoonlijke verhalen. Waar het nu nog aan schort is dat het in de praktijk goed verloopt. Er is een dalende tendens qua klachten en problemen. Nu nog volle kracht vooruit om ook de laatste problemen op te lossen. De wethouder heeft toegezegd met de insprekers om de tafel te gaan zitten omdat hij goed geïnformeerd wil zijn over de huidige problemen.

Los van alle problemen van de gebruikers werd ook duidelijk dat de chauffeurs ontevreden zijn. Zij voelen zich tekort gedaan: er wordt niet om en naar hun kennis gevraagd, ze worden onvoldoende getraind om met de bijzondere en kwetsbare doelgroepen om te kunnen gaan en de arbeidsomstandigheden ervaren zij als slecht.
Al met al is er veel werk te verzetten voor de dag van vandaag, de middellange termijn en de lange termijn. Bij een volgende aanbesteding en/of bij de start van een nieuw schooljaar willen wij deze problemen niet meer meemaken. Wij hebben er vertrouwen in dat het plan van aanpak zijn vruchten zal afwerpen. Ondertussen blijven wij onze ogen en oren openstellen voor geluiden uit de samenleving. Gelukkig weet men ons te vinden.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Links:

Author: Margien de Vries

Share This Post On