Participatie

 

  • Hoofdrol voor en focus op zelforganisaties en eigen initiatief
  • Laagdrempelig zorg, die niet ‘over jou en zonder jou’ gaat, maar waarbij je ook eigen regie hebt
  • Ouderen up to date brengen in de informatiesamenleving
  • Eenzaamheid onder ouderen bestrijden

Author: Webbeheer

Share This Post On