Over reces & recyclen

Vanaf vandaag, vrijdag 7 juli, hebben we reces. Gewoon vakantie dus, maar reces hebben klinkt wel lekker. 😉 Ons fractiekantoor is gesloten tot maandag 28 augustus. Er zijn al die weken geen vergaderingen van de Politieke Markt Apeldoorn. Geen fractievergaderingen. Minder afspraken. Minder mail. Zeven weken offline gaan is geen optie. Sterker nog: dat lukt ons niet eens. Dus lezen we onze mail, alleen iets minder fanatiek dan daarvoor. We checken het nieuws, houden de vinger aan de pols: want ook tijdens het reces kan er maar zo iets passeren waarvan we denken hé, moeten we daar iets mee…

We kijken altijd reikhalzend uit naar het zomerreces. Tellen de weken af. Het leven in de politiek is best hectisch. Heel erg veel afspraken, weinig avonden thuis. Veel stukken lezen, soms wel 1000 pagina’s of meer. Ter plaatse gaan kijken wat we ergens van vinden. Vaak gesprekken voeren met inwoners die zich ergens zorgen over maken. Of ideeën hebben. Werkbezoeken afleggen. Acties bedenken en uitvoeren. Mail beantwoorden, netwerken, jaarverslagen lezen….hoe dan ook, nooit saai. En nu is het dan zover……reces!

Voor mij is de eerste dag van het reces altijd een beetje een onwerkelijke dag. Er maalt nog van alles door mijn hoofd. Ik heb het idee dat ik vooral ook nog van alles moet. Een beetje klopt dat ook wel: vanmiddag hebben we nog een afspraak staan. Ariane en ik lopen met Marco Betman van Outreachend/Stimenz mee en gaan BBQ-en met de zwerfjongeren. Leuk! Al is leuk misschien niet het juiste woord…want je zal maar zwerfjongere zijn. Maar mooi dat we deze kans weer krijgen.

Motie GL en PVDD voor FOENIX

Voor het reces begint, sluit je zoveel mogelijk dingen af. Zoals bijvoorbeeld de beraadslagingen over het recycleplan. Op 22 juni 2017 was de bespreking over het recycleplan en zei onze woordvoerder Ariane van Burg erover -citaat uit notulen-: “GroenLinks spreekt de complimenten uit en is tevreden over het traject en hoe er met sociale media wordt gewerkt. In het plan zijn wijzigingen aangebracht die GroenLinks aanspreken, zoals de mogelijkheid tot behoud van de grijze container en de luier inzameling. Communicatie is belangrijk en hier wordt sterk op ingezet. Het is voor GroenLinks nog niet duidelijk wat de consequentie voor Foenix is indien de raad ja zegt tegen dit voorstel. 

GroenLinks constateert dat bijna niemand nog de grijze container eens in de twee weken aan de weg zet en de vrachtwagens voor niets rijden. Het is efficiënt en praktisch om mensen zelf te laten melden en de kosten te laten dragen. Het heeft geen winstoogmerk. Het is omdenken. Het gaat om de circulaire economie waarbij het belangrijk is dat er goed aan communicatie wordt gedaan.”

Donderdagavond 6 juli 2017 hadden we dus onze laatste raadsvergadering voor het reces. De motie die we samen met onze collega’s van de partij voor de Dieren indienden bij het recycleplan, waarin we het college vroegen voor een goede overgangsregeling voor Foenix werd gesteund door al onze collega’s behalve de VVD. Fijn zoveel steun.

Met het nieuwe recycleplan zijn we reuze blij. Omgekeerd inzamelen! Alleen de collega’s van Lokaal Apeldoorn en PSA stemden tegen dit plan. Op deze website vind je overigens een heldere uiteenzetting over wat er gaat veranderen.

 

Oja, voordat ik het vergeet: zaterdag 8 juli kun je nog “DATEN MET DETLEV’. Detlev -onze wethouder-  is van 15.30 tot 18.00 uur te vinden bij Salon 1813 aan de Deventerstraat. Je leest er op onze site of facebookpagina meer over. Wees welkom! Het is laagdrempelig, je kan in- en uitlopen wanneer je wil, vragen wat je vragen wil en gezien het mooie weer zitten we vast op een van de terrassen.

Ik wens iedereen een mooie zomer: maak mooie herinneringen en laadt de batterij weer op. Wil je iets met GroenLinks delen? Dat kan. Mail ons dan op groenlinks@apeldoorn.nl Maar houd er wel rekening mee dat we reces hebben en het iets langer kan duren voordat we antwoorden. 🙂

Met zonnige zomergroet namens de fractie van GroenLinks,

Margien de Vries

 

Author: Margien de Vries

Share This Post On