Alle kleuren van de regenboog…

Zoals bekend wil de fractie van GroenLinks erg graag een regenboogstatement maken in ons mooie Apeldoorn. Ja, #gewooninapeldoorn! Naar aanleiding van de rainbowchallenge is onze fractie door verschillende mensen benaderd met ideeën. Zo ontvingen we een prachtige brief van de 15 jarige Fenne de Kroon. (zie hieronder)

We hebben Fenne vorige week uitgenodigd op ons kantoor om te komen praten over haar ideeën en het plan opgevat om samen met haar naar wethouder Johan Kruithof te gaan om de brief aan te bieden. Dat aanbieden van de brief vond plaats op donderdagavond 8 juni om 19.00 uur. Johan ontving ons hartelijk en heeft beloofd om voor de zomer de brief van Fenne te beantwoorden! Geweldig! En wat mooi dat Fenne zo bevlogen is.

Fenne in gesprek met wethouder Johan Kruithof en Marga (PvdA)

Fenne in gesprek met wethouder Johan Kruithof en Marga (PvdA)

Fenne biedt de brief aan

De brief van Fenne met de ondersteunende brief van GroenLinks met de uitkomst van de rainbowchallenge

Een regenboogvlag als kadootje voor Johan, zodat hij niet vergeet er werk van te maken. 🙂

Brief Fenne

Beste raadsleden van GroenLinks,

Mijn naam is Fenne de Kroon, ik ben vijftien jaar en ik wil graag een burgerinitiatief starten voor de aanleg van een regenboogzebrapad op een prominente plek in de stad.
Mij is verteld dat de gemeenteraad in principe er niet tegen is, tenzij er een initiatief door burgers ingediend zou worden. Dat doe ik bij deze.

Ik heb de notulen van de motie gelezen en ben van mening dat een aantal belangrijke argumenten onderbelicht zijn. Mijn mening is dat de motie niet zo snel ingetrokken was, als de argumentatie beter was. Daarom wil ik de belangrijkste argumenten alvast voor u op een rijtje zetten.

Ten eerste, het regenboogzebrapad staat voor tolerantie en acceptatie van de LHBT+ gemeenschap. Als een gemeente een regenboogzebrapad op een prominente plek laat aanleggen en die feestelijk opent, laat die gemeente zien dat ze homoseksualiteit accepteert.

Volgens de Nederlandse grondwet wordt homoseksualiteit getolereerd, maar vaak is tolerantie alleen niet genoeg. Mijn ouders zijn lesbisch en lopen vaak hand in hand door de Hoofdstraat. ‘Ik durf het wel, maar we worden wel heel vaak en naar aangekeken.’, zei mijn moeder toen ik haar naar dit onderwerp vroeg.

Ik ben natuurlijk geen sociale wetenschapper, maar als gymnasium leerlinge denk ik wel vaak na over de maatschappij. Hierbij ben ik tot de conclusie gekomen dat homoseksualiteit ‘geaccepteerd’ wordt, als er een regenboogzebrapad in de stad ligt. Mensen zien immers dat de gemeente, en zelfs de SGP, LHBT’ers accepteert. Zoals meneer Koers al zei: ‘Wij zijn gekozen om de politiek te bedrijven.’ En in dat geval kan je niet wachten tot de bevolking zelf alles gaat regelen.

Ten tweede, Apeldoorn is niet de leukste stad van Nederland. Het is niet eens echt een stad, ook al doet iedereen zijn best om te doen alsof dat wel zo is. Dat vind ik prima, maar doe het dan wel consequent. Andere steden hebben inmiddels een regenboogzebrapad, dus waarom kunnen wij niet volgen?

Ten derde vonden sommige partijen dat een regenboogzebrapad alleen maar een speciale groep zal uitlichten, en dat het daarom een slecht idee is. Dit kan ik echter alleen maar interpreteren als: ‘We zijn bang om openlijk LHBT’ers te steunen.’ En dat in de 21e eeuw in wat ooit het meest tolerante land was.

Ik wil niet eens ingaan op het argument dat het verkeerstechnisch niet zou kunnen. Veel steden hebben hier een oplossing voor gevonden, dus ik zie niet waarom dat hier niet zou kunnen. Zo bijzonder is Apeldoorn nou ook weer niet.

Ik stuur deze brief met de vraag of jullie mijn initiatief zouden willen steunen.
Op verzoek stuur ik een aantal steunbetuigingen van burgers, die aantonen dat er draagvlak voor is in de samenleving.
Ik hoor graag van u.

Met vriendelijke groet,

Fenne de Kroon

De ideeën die bij GroenLinks binnengekomen zijn voor de regenboogchallenge:

• Kunstwerk bij het station, namelijk een regenboog-boom in de stijl van Nijntje. Het kunstwerk zou dan ongeveer twee meter lang zijn en van staal
• Het ontwerpen van een sticker met de tekst ‘lgbt welcome’ of ‘love welcome’ van ongeveer 6 bij 9 cm. Deze sticker zouden openbare gebouwen (gemeentehuis, bibliotheek) en restaurants bij de ingang kunnen plakken, om aan te tonen dat iedereen daar welkom is. Dit zou het bewustzijn van acceptatie kunnen verhogen.
• Een muurschildering
• regenboogzebrapad (meerdere mensen)
• Gekleurde ledverlichting (regenboogkleuren) in de fontein op het marktplein (duurzaam, denk financieel kleine aanpassing en een leuk uitzicht)
• Het Marktplein in Regenboogkleuren
• Het torentje verlichten in regenboogkleuren (die banen)
• Fietstunnel onder station door in regenboogkleuren verlichten (Zoals in Eindhoven ook gaat gebeuren)
• Gemeentehuis regenboogkleuren verlichten op bv. Internationale dag tegen homofobie, coming out day, enz.

Als fractie zouden we heel graag willen dat ten minste het regenboog zebrapad er komt. Bijvoorbeeld op de Hofstraat, waar de bussen de Hoofdstraat kruisen. Prachtige binnenkomer als je vanaf het station Apeldoorn in loopt! Maar ook bij het Leienplein, bij het Stadscafé/CODA of in de buurt van ACEC/cultuurkwartier zien we mogelijkheden.

Het zou mooi zijn als we op 11 oktober -coming out day- een prachtig statement kunnen realiseren in Apeldoorn. We gaan er voor!

 

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

 

Eerder hierover in de media:

 

Author: Margien de Vries

Share This Post On