Rachel blogt! Deel 3: verkiezingswinst

Met de verkiezingen van 21 maart achter de rug, blikken we terug op afgelopen week. Na maanden van flyeren, huiskamergesprekken en huis-aan-huis-gesprekken voeren, waarvan afgelopen maandag tot en met woensdag tijdens de spitsuren er nog flink tegenaan op het station, kwam de verkiezingsavond in zicht.

We trapten de avond af in Gigant, waar vrijwilligers, fractieleden, bestuursleden, belangstellenden en leden van GroenLinks een toost uitbrachten op de enorme inzet afgelopen maanden en de verbondenheid die we met z’n allen ervaren hebben. Want die winst hadden we in ieder geval binnen: de verbinding en vernieuwing die is ontstaan. Er zijn leden en vrijwilligers bijgekomen en als een mooi team hebben we de schouders eronder gezet. Vol positiviteit en met veel plezier hebben we mooie gesprekken gevoerd en geluisterd naar wat mensen verschillend maakt, maar ook verbindt.
En wat zijn we blij met alle jongeren die hun enthousiasme en inzet getoond hebben. Het ziet er naar uit dat ook GroenLinks Apeldoorn de jongerenafdeling DWARS krijgt. Onze bestuurders van de toekomst. Let maar op: er zitten ambitieuze en talentvolle mannen en vrouwen tussen.

Vanaf 23.00 uur kon je ons in het gemeentehuis vinden waar onze burgemeester John Berends de eerste uitslagen bekend maakte. Het was een spannende avond, waar partijen successen vierden en andere partijen teleurstelling kregen te verwerken. En zoals de raad zich afgelopen vier jaar heeft getoond: kritisch en hard op de inhoud, maar respectvol en zacht op de persoon, hebben we ook deze avond saamhorig met alle partijen beleefd. Lamaye Aharouay schreef er al over in het NRC. Het is bijzonder hoe we binnen de gemeenteraad met elkaar omgaan.

En dan de verkiezingsuitslag…GroenLinks heeft een procentuele groei gemaakt van 56% meer stemmen ten opzichte van 2014. Van 3860 stemmen in 2014 naar 6025 stemmen in 2018! Daar zijn we trots op en dankbaar voor. Helaas zien we dat niet in een extra zetel terug. In 2014 hebben we op eigen kracht twee zetels behaald en door een lijstverbinding met de PvdA kregen we er een derde zetel bij. Nu hebben we op eigen kracht de drie zetels ruimschoots verdiend. Vinden we het jammer dat we net tekortkomen voor die vierde zetel? Ja, natuurlijk! Maar het doet geen recht aan onze stemmers om in een mineurstemming te gaan hangen, want we hebben een duidelijk signaal van onze achterban: we hebben wat te doen als het gaat om duurzaamheid en op sociaal vlak. We moeten ons stevig inzetten op de beweging die we begonnen zijn. We gaan ons hard inzetten voor het waar maken van onze idealen. Of dat nu is als coalitiepartij of als niet-coalitiepartij. We zijn dan ook benieuwd naar de gesprekken die gaan plaatsvinden voor de coalitieonderhandelingen. De VVD zal als grootste partij daarin de lead nemen, gevolgd door Lokaal Apeldoorn en CDA.

Donderdagavond was het duidingsdebat, waarin de lijsttrekkers van de gekozen gemeenteraadsfracties reageerden op de verkiezingsuitslag en hun mening gaven over het komende formatieproces. In grote lijnen vinden de partijen dat de prettige cultuur in de raad (hard en kritisch op de inhoud, zacht op de persoon) behouden moet blijven. Dat duurzaamheid (het behalen van de klimaatdoelstelling) een belangrijk onderwerp is voor de komende jaren wordt ook onderkend. Hoe de verschillende partijen daar invulling aan willen geven zal verschillen. GroenLinks wil daar graag een constructieve bijdrage aan leveren. Verder wil GroenLinks zich de komende termijn, behalve duurzaamheid, ook inzetten op het verder ontwikkelen van Apeldoorn als comfortabele gezinsstad, een samenleving waar iedereen mee kan doen en iedereen ertoe doet, revitalisering van de wijken en reuring creëren als het gaat om sport en evenementen.

VVD heeft uitgesproken graag iedereen uit te nodigen voor een gesprek. Lokaal Apeldoorn sprak de wens voor een brede coalitie uit en het CDA gaf aan graag verder te gaan met het financieel goede beleid dat in de afgelopen coalitie is ingezeten waar onze wethouder en lijsttrekker een belangrijke rol in had als portefeuillehouder van financiën, cultuur en openbare ruimte. We gaan het meemaken de komende weken en zien de ontwikkelingen met belangstelling tegemoet. Jij ook? Blijf ons dan volgen via de website, Facebook en Twitter.

Wil je reageren? Of je aansluiten bij Dwars? groenlinks@apeldoorn.nl

Author: Margien de Vries

Share This Post On