Eregalerij van groene lintjes dragers

Het groene lintje  gaat naar Apeldoorners die zich op positieve wijze inzetten voor duurzaamheid en milieu: mensen die hun nek uitsteken voor het doel dat ze nastreven. De huldiging is gekoppeld aan Wereldmilieudag: 5 juni. GroenLinks wil hiermee het onderwerp milieu op een positieve manier in het nieuws brengen. Iedereen mag mensen hiervoor nomineren. 

 

In 2005 werden de lintjes voor het eerst uitgereikt. Wethouder Fokko Spoelstra kreeg

een groen lintje vanwege zijn plan om geen gif meer te spuiten. Fractievoorzitter Henk

Schutte van Leefbaar Apeldoorn kreeg een lintje vanwege zijn gedurfde insteek in de

discussie rondom het waterplan. Dhr. G. Brugman van de Woonmensen vanwege de

364 huurwoningen in Zevenhuizen die werden voorzien van zonnedaken, Joke Pasman

en Edwin Kuipers van de bezorgde burgers vanwege hun niet aflatende actie voor een

schoon Fibroned en Dhr. Heinen voor de ontwikkeling de Whisper, de zuinige, stille

stadsbus.

 

In 2006 ging de onderscheiding naar de heren Balk (wijkraad de Maten) en

Oor (buurtraad de Dreven) voor hun inspanningen voor het realiseren van een

geluidsscherm bij de Maten. De heren Bredewout van C1000 de Mheen ontvingen een

lintje vanwege hun inspanningen voor de Retourette, het nieuw te bouwen Retourpunt en

de plaatsing van energiezuinige diepvriezers in hun supermarkt . Er waren ook lintjes

voor de vrijwilligers van de Stichting Derde Hands, die door het inzamelen van

tweedehands, afgeschreven of overcomplete goederen, bruikbare goederen voor

hulpbehoevenden in de derde wereld sorteert. De heer G. Porte (en met hem ook de

andere behulpzame mensen) werden onderscheiden voor het opruimen van afval in en

rondom het Zuiderpark.

 

In 2007 gingen de lintjes naar mevrouw Braganovic (beter bekend als het

Brinkparkvrouwtje), de medewerkers van Kringloopcentrum Foenix (voor alles wat

ze doen op milieugebied en het vertonen van de Al Gore film, het Natuurhuis (CNME)

voor ondermeer hun project “afval als uitglijder” en de vertoning van de film van Al Gore

en naar Erik Bakhuijs (jongere met plan om energie uit sportschool te halen)

 

In 2008 gingen de lintjes naar het zeer milieubewuste echtpaar Breet, Eelke Bos van

de Tuinen van Zuidbroek, Khadija Ben Azzouz van OpStap / WisselWerk (voor haar

aandeel in de themadagen milieu voor vrouwen),  hovenier Mart Nederhof (vanwege

zijn milieubewust tuinieren en actief in het project bloeiende kernen) en de eigenaren

van camping t Schinkel in Hoenderloo (vanwege hun duurzaam ondernemerschap)

 

In 2009 gingen de lintjes naar mevrouw Hans Menke, vanwege haar niet aflatende

inzet om het thema duurzaamheid onder de aandacht te brengen (Bouwhuiscafé), de

heren Ronald Haverkamp en Carlo Veenje voor hun plan buurtauto’s de Maten en de

Mheen, mevrouw Gerda van Rossen voor haar inzameling van blikjes en aluminium.

Met het door haar hiermee bij elkaar verdiende geld ondersteunt ze de St. Passage.

Hardloper Cees Kraaijeveld die tijdens het trainen zwerfafval opruimt in het Woudhuis.

Daarnaast kreeg de heer Bert de Boer bij zijn afscheid als directeur van de Apenheul

een groen lintje.

 

De eerste lintjes van 2010 werden in februari uitgereikt door GroenLinks Tweede

Kamerlid Ineke van Gent aan de heren Grolleman en Veldhuis. Dick Grolleman is de

drijvende kracht achter het verduurzamen van het bedrijventerrein. Tonnie Veldhuis is

een boer in de omgeving van de Ecofactorij die de mest op zijn bedrijf gaat vergisten en

de restwarmte die daar bij vrijkomt via een warmtenet leveren aan de boeren in de

omgeving. GroenLinks raadslid Marjolein Koopmans kreeg bij haar afscheid in maart

2010 als raadslid een groen lintje. Dit als dank voor haar groene inbreng. In juni van dat

jaar gingen de lintjes naar de heer Steunenberg (afval ruimen in naaste omgeving

tijdens het uitlaten van zijn hond), bioloog Gert Jan Blankena, Bert Nijkamp (al 20

jaar de Groene Weg slager, koploper voor zijn tijd) en Mike van Woudenberg (eigenaar

van een schone en zeer duurzame autowasstraat) Het laatste lintje ging tot zijn grote

verbazing en verrassing naar Michael Boddeke. Dit op initiatief van de fractie, die

Michael hiermee wil bedanken en belonen voor hetgeen hij in vier jaar groen en

duurzaam wethouderschap bereikt heeft.

 

In 2011 ging er een lintje naar Gerard Kolkman van WKZ installatietechniek en Ben de

Wilde van installatiebedrijf Veerman. Gerard en Ben werken vanuit twee verschillende

bedrijven regelmatig samen en weten menigeen te enthousiasmeren voor zonnepanelen

en andere manieren van energiebesparing. Ook een lintje ging naar Charlotte Glorie en

Gerard de Haan: twee zeer milieubewuste mensen, die bewust autoloos leven. Dat is

lastig genoeg, ook omdat Charlotte blind is. Wolter Termaat is binnen het christelijk

lyceum de stuwende factor om er voor te zorgen dat het de eerste duurzame voortgezet

onderwijs school van Apeldoorn wordt. Hij werd beloond met een lintje. Rokus

Wijbrans heeft nagenoeg 20 jaar ervaring in de energiesector. Zowel bij Gastec in

Apeldoorn als bij diverse adviesbureaus gericht op duurzame energieprojecten heeft hij

milieubeleidsplannen opgesteld. De medewerkers van biologisch-dynamische tuinderij de

Hooge Kamp kregen een groen lintje, omdat het bedrijf zich al meer dan 30 jaar inzet

voor schone landbouw.

 

In 2012 gingen de lintjes naar de deelnemers van het veegproject

binnenstad. Deze deelnemers ruimen al jaren zwerfvuil op in de binnenstad tegen

uitsluitend een vrijwilligersvergoeding. Deze deelnemers zijn bewoners/cliënten van

Omnizorg. Jeroen Willemsen kreeg ook een lintje. Hij is de drijvende kracht achter het

project ‘Natuurlijk Nieuwsgierig’ in Osseveld-Woudhuis. Willeke Wielink startte in 2008

samen met een buurvrouw de kledingbank op, om mensen met weinig geld te helpen aan

gratis kleding. Ina Șabanoḡlu werd als trekker van Transition Town Apeldoorn gehuldigd

met een groen lintje.

 

In 2013 ging het lintje naar Ab van Ittersum. Hij is bestuurslid van de Stichting

Oasebos en is zeer begaan met milieu en natuur. Ook een lintje ging naar het

echtpaar Joke Kweekel en Hans Derksen. Al heel veel jaren en met heel veel liefde en

niet aflatend enthousiasme, geven deze zeventigers hun tijd en geduld aan het

verzamelen, repareren en opknappen van afgedankte huishoudelijke apparatuur en

huishoudtextiel ten behoeve van de Stichting Derde Hands. Anke Hendrikse-

Jansen kreeg postuum een lintje opgespeld voor haar overleden moeder Lien Jansen-

van ’t Veer die qua milieubewust gedrag haar tijd al ver vooruit was. Anke leeft in de

voetsporen van haar moeder. Eppo Gutteling en Gregor van den Brink kregen

voor de Stadsakkers ook een lintje. Bij de Stadsakkers wordt op anderhalve hectare

grond groente op biologische wijze verbouwd voor onder andere de Voedselbank.

 

In 2014 gingen de groene lintjes naar Peter Dorenbos, de Apeldoornse groene

fietskoerier, de heer Henk Knip en medewerkers van Circulus voor hun inzet voor en

streven naar een afvalloze samenleving in 2030, naar Jacob Brobbel vanwege zijn inzet

op vele vlakken om duurzaamheid in Apeldoorn op de kaart te zetten en de heer H.C.

Janse die als milieubewuste burger zich inzet voor een betere communicatie omtrent

ophalen GFT in hoogbouw.

 

In 2015 verraste we Jeron Ponstijn van Outlines. Jeron zet zich met zijn bedrijf al

jaren in om groene bedrijven meer en een betere zichtbaarheid te geven.

Marjolein Tillema en Ton Ceelie kregen een groen lintje vanwege hun inzet voor

onder andere KEN: Kerschoten Energie Neutraal.

Dick Vonhof (Groei & Bloei) en Hans Huis in’t Veld (Omnizorg) kregen een groen

lintje voor hun inzet en voortrekkersrol bij de realisatie van het tijdelijke park Haven

Centrum.

 

In 2016 ging er een lintje naar Jeroen Janssens van Bast-bbq.nl, die een

afvalproduct vanuit de kokosindustrie gebruikt als barbecuekool. Bas en Iris, docenten

van Helicon hebben het initiatief genomen om de groene giro te organiseren, zorgden

een laadpaal voor e-bikes en een waterpunt voor fietsers en wandelaars te

realiseren. Verder is Helicon één van de stuwende krachten van Natuurlijk Apeldoorn. De

vier initiatiefnemers van VegaVrijdag Apeldoorn kregen een lintje voor hun

VegaVrijdag restaurant initiatief. Restaurants worden extra aangemoedigd om op vrijdag

vegetarische eters in het zonnetje te zetten met bijzondere gerechten, zachte prijzen of

een gratis drankje. Ook ons collega raadslid Roel van Swam (VVD) kreeg een lintje.

Hij zet zich enorm in op het gebied van duurzaamheid. Niet alleen in de raad -de motie

“groene euro’s’ is van zijn hand- maar ook thuis: zijn eigen huis heeft hij compleet

verduurzaamd.

In 2017 ging er een lintje naar Dick Verboom. Dick is een inwoner van Orden die, samen met een groep vrijwilligers, om de andere week vanuit het +Punt Orden gewapend met prikkers en vuilniszakken de omgeving ontdoet van allerlei zwerfzuil: Schoon Orden. Ook kreeg Jan Bulthuis een lintje. Jan is een bewoner van de wijk Zuidbroek die zich vanaf het begin heeft ingezet voor het park. Dat startte met de deelname aan de klankbordgroep die samen met de ontwerper werkte aan de inrichting van het park Zuidbroek. Daarnaast biedt Jan samen met IVN veldkennis aan kinderen van de basisschool.
André Zeisink van Loenen Energie Neutraal (LEN) is de voorvechter van duurzaamheid in het dorp Loenen. Hij zet gemeente, provincie en zelfs Europa op het spoor om duurzaamheid in zijn algemeenheid te bevorderen. Daarnaar is hij de oprichter van het revolving fund in Loenen, waardoor steeds meer Loenenaren meedoen en hun huis duurzaam inrichten. Hij ontving daarvoor een lintje. Daarnaast Richard Gabriël, hij is een hele enthousiaste ondernemer die met zijn bedrijf Tulper mensen minder plastic wil laten gebruiken en weggooien. Daarbij wil hij met het plastic dat weggegooid is en onder andere in de oceaan drijft nieuwe plastic flessen maken.

In 2018 reikten we vier lintjes uit. Wilma van de Water wordt door ons gewaardeerd, omdat ze dagelijks vuil opruimt als ze achter de politie academie haar hond uitlaat. Ook interessant om te weten is dat Wilma zich al jaren inzet voor het behoud van de Orang Oetangs en het regenwoud op Borneo.  Dick van Dijk is technisch trainer bij Remeha en brengt vanuit zijn functie zijn duurzame kennis over op monteurs. Hij is promotor van duurzame technieken. Maar ook naast zijn werk geeft hij geeft s’avonds lezingen hierover met kennis en passie vanuit zijn vak, maar vooral ook vanuit zijn duurzame hart. Marjolein Rotsteeg is hét gezicht van Stichting Red de Veluwe. Stichting Red de Veluwe is bekend als de actiegroep die zich inzet tegen laagvliegende vliegtuigen (boeings op 1800 meter) op de Veluwe. Marjolein heeft zich met een heel team stevig verzet tegen de onzalige plannen met betrekking tot de plannen tot uitbreiding van Lelystad Airport. Frank Heilmann heeft 25 jaar geleden de vogelwerkgroep (VWG) opgezet in Apeldoorn als onderdeel van de Vereniging voor Veldbiologie (KNNV).  Als klap op de vuurpijl heeft Frank dit voorjaar de verkiezing van de ‘Vogel van Apeldoorn’ geïnitieerd en georganiseerd. Hierbij is Apeldoorners gevraagd welke vogel zij bij de stad vinden passen. Op 16 mei 2018 werd bekend gemaakt dat dit de boomklever was. Frank heeft ervoor gezorgd dat veel Apeldoorners met meer ver- en bewondering om zich heen kijken en luisteren.

  • De link naar het verslag en de foto’s van de uitreiking in 2018 vind je hier. 
  • RTV Apeldoorn maakte er een mooie uitzending over, klik hier voor het filmpje: start vanaf minuut 8.10.