Op weg naar thuis

Nederland telde in 2016 ruim 12.400 dak- en thuisloze jongeren (tot 30 jaar). Het aandeel jonge dak- en thuislozen is aanzienlijk gestegen binnen de totale populatie van dak- en thuislozen en is bijna koploper van alle leeftijdscategorieën. Verder is er een opvallende toename te zien onder dak- en thuisloze jongeren met een niet Westerse achtergrond. Niet-westerse dak- en thuisloze jongeren maken 59% uit van de totale populatie jeugdigen. Het overgrote deel is jonge mannen. Hoewel het aandeel jonge vrouwen kleiner is, is er wel een gestage stijging zichtbaar waardoor het verschil met jonge mannen steeds kleiner wordt.

Slaapplek zwerfjongere in Apeldoorn

In Apeldoorn leven er meer dan honderd (!) jongeren tussen de 16 en 23 jaar op straat. Veel van de dak- en thuisloze jongeren zijn opgegroeid is zogenoemde “multi-problem” gezinnen, tweederde komt uit gescheiden gezinnen. Meer dan de helft van de dak- en thuisloze jongeren hebben een jeugdzorg achtergrond en zijn weleens in aanraking geweest met politie en justitie. Bijna de helft van de jongeren heeft te maken met psychische klachten en meer dan de helft gebruikt drugs/medicatie. Meer dan de helft van de jongeren heeft te maken met schulden, hun opleidingsniveau is lager dan gemiddeld. De meeste jongeren die een inkomen hebben verkrijgen dit door middel van een uitkering of door illegale activiteiten. Een deel van de jongeren ontvangt inkomen vanuit werk.

Een dak- of thuisloze jongere loopt vaak tegen meerdere problemen tegelijk aan, waarvan het vinden van onderdak en inkomen de belangrijkste zijn. Verder kampen deze jongeren met uitdagingen op het gebied van schulden, hun mentale gezondheid en het vinden van werk en dagbesteding.

GroenLinks ziet graag dat we de problemen eerst bij de kern aanpakken. Dit vraagt om een gerichtere preventieve aanpak richting jongeren die deel uitmaken van de groepen die het kwetsbaarst zijn. Verder is voorlichting over drugs en alcohol en over schulden iets wat extra aandacht verdiend. Een dakloze jongeren is gebaat bij snelle en adequate hulp door één vertrouwde begeleider én is gebaat bij heldere communicatie. De hulp aan dak- en thuisloze jongeren is nu erg versnipperd en vaak zijn deze jongeren aangewezen op een nood- of volwassenenvoorziening. Dat zien we graag anders. Hulpverleners moeten weten waar ze aan toe zijn en wie welke verantwoordelijkheid draagt. Dit vraagt niet alleen om goede samenwerking, maar vooral ook om een gezamenlijke mentaliteit en inzet voor jongeren.

Boek: Buitenspel en van de radar verdwenen. Download het hier: https://stimenz.nl/buitenspel/

GroenLinks gaat daarom op donderdag 11 mei tijdens de PMA behandeling over zwerfjongeren (Stadhuis: 20 uur in het Rode Hert) de noodzaak en haalbaarheid van een aparte geïntegreerde jeugdopvang (nood)voorziening inbrengen ter bespreking. Een voorziening die plek moet bieden aan 15 à 20 jongeren. Ook vinden wij het belangrijk dat familie, kennissen en vrienden die een dak- en thuisloze jongere onderdak bieden, moeten kunnen rekenen op ondersteuning. En we zouden moeten voorkomen dat jongeren vanwege financiële noodzaak, zoals door de nieuwe kostendelersnorm , geen onderdak meer kunnen vinden bij hun eigen ouders.

Eerder publiceerden wij op deze website over dit onderwerp:

De foto op de homepage bij dit onderwerp is een foto van de kaft van het boek “Buitenspel en van de radar verdwenen”.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl 

Author: Margien de Vries

Share This Post On