Vergaderingen

Om de week -doorgaans de week voor de PMA-  vergadert de fractie van GroenLinks Apeldoorn op de maandagavond. Onze steunfractieleden -de denktank- is hier dan ook bij aanwezig. We bereiden dan de de vergadering van de politieke markt op donderdagavond voor en ontvangen bezoekers.

Op donderdagochtend komen de raadsleden bij elkaar voor het bespreken van de post, acties, ontvangen van bezoekers én we gaan dan vaak op werkbezoek. Wil je een fractievergadering bijwonen? Ons uitnodigen voor een werkbezoek? Neem dan contact met ons op per mail.