Dossier Westpoint

Westpoint, de locatie aan de Vosselmanstraat waar het oude stadskantoor staat, is een langlopend en complex dossier.
Lange tijd heeft er, mede door de economische crisis, geen kansrijke ontwikkeling in het gebied kunnen plaatsvinden. Deze jaren van stilstand hebben geleid tot verpaupering van het gebouw. De buurtbewoners en ondernemers hebben regelmatig hun zorgen geuit bij de gemeente over de verslechterde omgeving.
De gemeente en de eigenaar van het kantoorpand namen maatregelen om de veiligheid en verzorgdheid van het gebied te verbeteren, maar zicht op ontwikkeling van het gebied was er niet.

In 2015 komt ontwikkelaar BUN met het plan een supermarkt te willen ontwikkelen op de locatie Westpoint. Hoewel iedereen ontwikkeling van de Westpointlocatie toejuicht, kent het supermarktplan veel haken en ogen. GroenLinks was niet overtuigd van de haalbaarheid van het plan. Het plan was niet in overeenstemming met de kaders uit onze supermarktnota en wij hadden graag duurzamere herontwikkeling van het gebouw gezien in plaats van sloop. Een meerderheid van de raad ziet bezwaren waardoor het plan van de baan is gegaan.

Wat we er eerder over schreven:

Groenlinks tegen maatwerk

GroenLinks kritisch over supermarktplan Westpoint

Geen supermarkt op locatie Westpoint 

Recent heeft ontwikkelaar BUN een nieuw ontwikkelplan ingediend voor het gebied Westpoint. Dit plan zet in op herontwikkeling van het Westpointpand tot sociale huurwoningen. Hoewel de inhoudelijke beoordeling nog moet plaatsvinden is GroenLinks in eerste reactie positief over de nieuwe plannen. Betaalbare woningruimte in de binnenstad betekent betere woonkansen voor mensen met een lager inkomen. Daarnaast gaat het om duurzame herontwikkeling van het bestaande gebouw en dat kan ook op onze positieve instemming rekenen omdat dit minder milieubelastend is dan sloop en nieuwbouw.

Het plan van collega partijen om er een park van te maken of er grondgebonden te bouwen lijkt ons niet realistisch. Daarnaast ligt het Beekpark al op steenworp afstand en is er een sterke vraag naar sociale huur in Apeldoorn.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Author: Margien de Vries

Share This Post On