Geen zedenlijsten In Apeldoorn

Op 7 december 2017  heeft GroenLinks Apeldoorn vragen gesteld aan het college naar aanleiding van een krantenartikel in Trouw. De gemeente Amsterdam bleek in de jaren ’50 zogenaamde zedenlijsten bij te houden waarbij vermeend homoseksueel contact van burgers werd geregistreerd. Personen die op deze lijsten stonden vanwege hun seksuele geaardheid,  konden een baan bij de overheid hierdoor wel vergeten. GroenLinks Apeldoorn was benieuwd of de gemeente Apeldoorn destijds ook homoseksuele burgers op eenzelfde wijze registreerde en heeft het college gevraagd dit te onderzoeken.

In een brief aan de raad ontvingen we inmiddels het antwoord. Uit het onderzoek dat is gedaan door het college van Burgemeester en Wethouders in de gemeentelijke archieven van Apeldoorn wijst gelukkig niets er op dat onze gemeente aan dergelijke registratie deed in de jaren ’50.

Het kabinet Rutte III heeft mede op aandringen van de belangenvereniging COC toegezegd een uitgebreider onderzoek te doen naar de zedenlijsten om te kunnen concluderen hoe structureel de overheid mensen op een dergelijke wijze registreerde en stigmatiseerde.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Author: Margien de Vries

Share This Post On