Schriftelijke vragen over wachttijd voor mensen met dementie

Vandaag hebben we schriftelijke vragen ingediend bij het college over de wachttijd voor mensen met dementie. Vrijdag 26 januari jongstleden heeft de Stentor een artikel gepubliceerd waarin duidelijk wordt gemaakt dat er flinke wachttijden in Apeldoorn voor woonplekken voor mensen met dementie zijn.

Meerdere zorgorganisaties geven aan dat er sprake is van schrijnende situaties. Wachttijden variëren van drie tot wel negen maanden. Het gaat in deze vooral om verpleeghuiszorg. Volgens de verschillende zorgorganisaties is het een gevolg van het landelijke beleid.

De politieke keuze om mensen zo lang als mogelijk thuis te laten wonen, brengt met zich mee dat mensen met dementie pas worden opgenomen als er een zwaardere zorgvraag is. Volgens de zorgorganisaties is er een tekort van het aantal plaatsen. Het aantal beschikbare plaatsen en de beschikbare middelen worden bepaald door het regionale zorgkantoor.

GroenLinks maakt zich zorgen over deze kwetsbare groep inwoners die momenteel niet de juiste zorg krijgen. Gezien de verwachte toename van het aantal mensen met een vorm van dementie, verwachten wij niet een snelle oplossing en hebben wij de volgende vragen aan de wethouder:

• Hoeveel inwoners van de gemeente Apeldoorn wachten op dit moment thuis op een beschikbare plek in het verpleeghuis naar keuze;
• Maken deze inwoners op dit moment gebruik van dagbesteding vanuit de algemene voorzieningen (AV) dan wel vanuit maatwerk (MW);
• Is er voldoende capaciteit aan dagbesteding (AV en MW) in Apeldoorn voor deze kwetsbare groep inwoners;
• Worden de mantelzorgers, veelal eveneens de partner, voldoende ondersteund om de zorgverlening thuis vol te kunnen houden; welke rol speelt de gemeente daarin;
• Kunnen de thuiszorgorganisaties voorzien in het leveren van zorg aan deze groep kwetsbare inwoners;
• Zijn er op dit moment mensen met dementie en/of mantelzorgers die tussen wal en schip vallen en niet de benodigde ondersteuning en/of zorg krijgen;
• Is de gemeente Apeldoorn in gesprek met het zorgkantoor om de regionale problematiek in beeld te brengen;
• Op welke wijze ondersteunt de gemeente Apeldoorn de zorgorganisaties om de problematiek op te lossen;
• Staat de naderende afbouw van het aantal ontmoetingsplekken (vanaf 1 april aanstaande) niet in schril contrast met de behoefte aan laagdrempelige voorzieningen voor deze kwetsbare groep;
• Heeft de wachtlijst tot gevolg dat het gebruik van WMO-gelden hoger is dan verwacht en brengt het mogelijk budgettaire gevolgen met zich mee?

 

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

Author: Margien de Vries

Share This Post On